skip to Main Content

Condiții de utilizare a aplicației Regista

Data ultimei actualizări: 01 iulie 2019

 

Vă mulțumim că folosiți produsele și serviciile noastre („Serviciile”).

Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord cu prezenţii Termeni şi condiţii. Vă rugăm să îi citiţi cu atenţie.
Trebuie să respectaţi toate politicile puse la dispoziţie în cadrul Serviciilor.

Nu utilizaţi Serviciile în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercaţi să influenţaţi Serviciile sau să le accesaţi în alt mod decât prin interfaţa şi prin instrucţiunile oferite de ZITEC prin distribuitorii agreați. Puteţi utiliza Serviciile numai conform legii, inclusiv conform legilor şi reglementărilor aplicabile pentru controlul exporturilor şi al reexporturilor. Putem întrerupe sau înceta furnizarea Serviciilor către dvs. dacă nu respectaţi Termenii şi condiţiile sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

 

Pe scurt, despre noi și aplicația Regista

www.regista.ro (“Site-ul”) este deținut și operat de ZITEC COM S.R.L., J40/7701/2003, CUI 15496736, cu sediul social în Splaiul Unirii, numarul 165, Cladirea TN02, etajul 6, sector 3, Bucureşti, www.zitec.com, reprezentată prin administratorul Alexandru Cătălin Lăpușan (“Zitec”).

Zitec este dezvoltatorul software al aplicației Regista.

De asemenea, Zitec este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală privind aplicația Regista (inclusiv dar fără a se limita la marca înregistrată Regista, logo-uri, codul sursă și obiect, design-ul și interfața Site-ului și ale aplicației, conținutul Site-ului, etc. – inclusiv actualizările acestora).
Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi. Nu aveţi dreptul să utilizaţi conţinutul din cadrul Serviciilor noastre, cu excepţia cazului în care obţineţi permisiunea din partea proprietarului conţinutului sau dacă acest lucru vi se permite prin lege. Prezenţii Termeni şi condiţii nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul Serviciilor. Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu Serviciile.

În ceea ce priveşte utilizarea Serviciilor de către dvs., putem să vă trimitem anunţuri privind serviciile, mesaje administrative şi alte informaţii. Puteţi renunţa la unele dintre aceste comunicări.

Unele dintre Serviciile noastre sunt disponibile pe dispozitive mobile. Nu utilizați aceste Servicii într-un mod care vă distrage atenția și vă împiedică să respectați legislația rutieră și de siguranță.

Pentru a utiliza Serviciile, este necesar un Cont Regista. Puteţi să vă creaţi propriul Cont Regista sau Contul Regista vă poate fi atribuit de un administrator, cum ar fi angajatorul sau distribuitorul autorizat. Dacă utilizaţi un Cont Regista atribuit de un administrator, se pot aplica Termeni şi condiţii diferite sau suplimentare, iar administratorul poate avea dreptul să vă acceseze sau să vă dezactiveze contul.

Aplicația Regista poate fi accesată și folosită doar pe platforma online https://portal.regista.ro/, prin achiziționarea unei licențe anuale de utilizare ne-exclusivă și pe baza unui cont de utilizator care se acceseaza printr-un nume utilizator și parolă.
Pentru a vă proteja Contul Regista, păstrați parola confidențială. Purtați întreaga responsabilitate pentru activitatea care are loc în sau prin intermediul Contului Regista. Încercați să nu reutilizați parola Contului Regista pentru aplicații terță parte. Dacă aflați despre orice utilizare neautorizată a parolei sau a Contului Regista, schimbați datele de acces și semnalați această problemă printr-un email la adresa contact@regista.ro.

Zitec explică modul în care tratăm datele dvs. cu caracter personal și în care vă protejăm confidențialitatea atunci când utilizați Serviciile noastre.

Răspundem notificărilor cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor de autor şi desfiinţăm conturile utilizatorilor care încalcă în mod repetat drepturile de autor, conform prevederilor cuprinse în Legea privind drepturile de autor.

Dacă aveți întrebări sau sugestii, ne puteți scrie pe adresa contact@regista.ro.

 

Care e rolul acestor Condiții?

Acest material conține condițiile specifice în care aplicația Regista poate fi folosită de beneficiarii licențelor ne-exclusive de utilizare.

Important! Dacă ați achiziționat o licență anuală de la un distribuitor autorizat al Zitec (Găsiți lista distribuitorilor autorizați la finalul acestui document) sau de la un subdistribuitor din rețeaua acestora, contractul pe care l-ați încheiat se completează cu aceste Condiții. Zitec este terț față de contractul pe care l-ați încheiat cu (sub)distribuitorul și nu își asumă vreo responsabilitate privind modul în care decurge relația dvs. contractuală cu acesta.

Vă sugerăm să salvați sau să imprimați Condițiile, pentru situația în care nu le mai puteți accesa ulterior.

Ne rezervăm dreptul ca oricând, în viitor, să modificăm aceste Condiții pentru a reflecta actualizări legislative sau schimbări în politica comercială și de marketing a Zitec. Vom marca nouă versiune prin *NOU. Când reveniți pe Site, vă rugăm să verificați data ultimei actualizări și eventualele modificări.

 

Cum se folosește aplicația Regista?

Aplicația Regista este concepută ca Software as a Service (SaaS) și este găzduită pe platforma de cloud computing Microsoft Azure. Aplicația rulează direct în browser-ul de Internet și nu este necesară instalarea sau stocarea ei pe serverul sau calculatorul utilizatorului.

Puteți folosi gratuit aplicația Regista pentru o perioadă inițială de 30 de zile (perioadă de trial).

La finalul acestei perioade de trial, puteți folosi aplicația în continuare dacă achiziționați o licență anuală prin care vi se dă dreptul de folosire ne-exclusivă a aplicației.

Fiecare organizație (beneficiar al licenței) va stabili intern ce angajați sunt autorizați să folosească aplicația ca utilizatori. Puteți opta pentru un anumit tip de licență (în funcție de numărul de utilizatori):

 • Licență Extra Small valabilă pentru un număr de la 1 la 5 de utilizatori
 • Licență Small valabilă pentru un numaăr de la 6 la 10 de utilizatori
 • Licență Medium  valabilă pentru un număr de la 11 la 20 de utilizatori
 • Licență Large valabilă pentru un număr de la 21 la 49 de utilizatori
 • Licență Custom valabilă pentru un număr de 50+ utilizatori

Pentru a le oferi acces la aplicație, Zitec va crea acestor utilizatori câte un cont de utilizator, astfel încât să se poată autentifica pe platforma https://portal.regista.ro/ (login). În acest scop, organizația dvs. va transmite lista cu numele și adresele de e-mail ale respectivilor angajați – utilizatori. Utilizarea este nominală și nu poate fi transferată unei persoane neautorizate. Când este cazul, actualizarea listei de utilizatori se va opera de către administratorii Regista în maximum 3 zile lucrătoare de la transmiterea unui e-mail în acest sens.

Puteți beneficia de reînnoirea automată a licenței anuale pentru cel mult 2 (doi) ani de la prima activare a respectivei licențe. Reînnoirea se va putea face doar în condițiile aplicabile la momentul fiecarei reînnoiri, potrivit deciziei Zitec. Ulterior acestei perioade de 2 (doi) ani, Zitec își rezervă dreptul de a aplica o nouă grilă de tarifare a licențelor.

Anumite Servicii vă permit să încărcați, să trimiteți, să stocați sau să primiți conținut. Vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală deținute asupra conținutului respectiv. Pe scurt, tot ceea ce vă aparține rămâne în proprietatea dvs.

Zitec vă oferă o licenţă personală, globală, scutită de redevenţe, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza programul software furnizat de Zitec ca parte a Serviciilor. Această licenţă are unicul scop de a vă permite să utilizaţi şi să vă bucuraţi de beneficiile Serviciilor, aşa cum sunt acestea furnizate de Regista, în modul permis de prezenţii Termeni şi condiţii. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să distribuiţi, să vindeţi sau să închiriaţi nicio parte a Serviciilor şi a programelor software incluse; nu aveţi dreptul să refaceţi sau să încercaţi să extrageţi codul sursă al respectivului program software, cu excepţia cazurilor în care legislaţia nu permite aceste restricţionări sau a cazurilor în care aveţi permisiunea scrisă din partea noastră.

Modificăm şi îmbunătăţim în mod constant Serviciile. Putem să adăugăm sau să eliminăm funcţionalităţi ori funcţii; de asemenea, putem să suspendăm sau să întrerupem complet furnizarea unui Serviciu.

Puteţi să renunţaţi la utilizarea Serviciilor noastre, prin notificare scrisa, cu 30 de zile inainte de expirarea contractului.

 

Ce restricții aveți?

Nu vă este permis să:

 • Interferați cu funcționarea tehnică a aplicației Regista sau să încercați să accesați aplicația în alt mod decât cel descris în aceste Condiții, pe platforma https://portal.regista.ro/.
 • Să utilizați aplicația Regista în modalități ce pot afecta în vreun fel serverele sau sistemele de securitate ale Zitec sau ale Microsoft Corporation.
 • Accesați în mod neautorizat (sau să încercați să accesați) un alt modul al aplicației Regista pentru care nu aveți licență.
 • Lăsați persoane neautorizate să folosească în vreun mod aplicația Regista sau conturile dvs. de utilizator. Organizația dvs. este răspunzătoare pentru accesul neautorizat la conturile dvs. de utilizatori sau pentru pierderea sau furtul parolelor.
 • Folosiți aplicația Regista într-un mod care încalcă legislația sau drepturile vreunei persoane (inclusiv drepturile asupra datelor cu caracter personal).
 • Reproduceți, copiați, modificați, adaptați, transformați, distribuiți, vindeți sau să folosiți în orice alt mod – integral sau partial, permanent sau temporar – aplicația Regista, codul său sursă, designul aplicației (inclusiv capturi de ecran incluzând date sau elemente de interfață grafică) sau altă componentă a Aplicației, fără acordul prealabil și scris al Zitec.
 • Să realizați orice tip de opere derivate pe baza aplicației Regista și/sau a codului sursă al acesteia.
 • Folosiți orice elemente de pe acest Site fără acordul prealabil și scris al Zitec (de exemplu, marca Regista, conținutul, design-ul, textul sau interfața grafică a Site-ului, etc.).
 • Să gestionați prin intermediul aplicației Regista documente ce sunt calificate de lege ca fiind “secrete de stat”, “secrete de serviciu” sau informații clasificate a căror dezvaluire către terți este supusă unor restricții sau interdicții. Sunteți în întregime răspunzători de obținerea tuturor autorizațiilor si permiselor cerute de lege pentru a putea gestiona în mod legitim documente prin intermediul aplicației Regista. Orice răspundere a Zitec este exclusă pentru lipsa unor asemenea autorizații sau permise sau pentru încălcarea reglementărilor ce se aplică documentelor pe care le gestionați prin intermediul aplicației Regista.
 • În general, nu vă este permisă orice acțiune sau activitate ce ar putea aduce atingere drepturilor Zitec privind aplicației Regista.

Zitec își rezervă dreptul de a lua orice măsuri necesare pentru a preveni sau opri încălcarea acestor Condiții și folosirea necorespunzătoare a aplicației Regista, inclusiv păstrarea tuturor informațiilor rezonabil necesare privind modul de accesare și utilizare a aplicației, cum ar fi adresa de internet de la care accesați aplicația, utilizatorul care efectuează o anumită operațiune, data și ora operațiunii – fără a ne limita la acestea.
Protecția datelor cu caracter personal

Numele și adresele de e-mail ale utilizatorilor aplicației (angajații autorizați de organizația dvs.) sunt necesare exclusiv pentru a le crea și activa conturile de utilizator și pentru a le oferi acces în aplicație, conform contractului de licențiere. Zitec le primește de la organizația dvs. și le păstrează doar în acest scop (stocarea având loc tot pe platforma de cloud computing Microsoft Azure, nu pe serverele Zitec) – fara a le prelucra, transfera sau folosi în alt mod și fără a solicita alte date.

Organizația dvs. (beneficiarul licenței) este răspunzătoare pentru orice prelucrare de date cu caracter personal efectuată prin intermediul aplicației (de exemplu dar fără a se limita la, introducerea în aplicație, de către utilizatori, a numelor și adreselor persoanelor fizice care vă solicită servicii, raspunsuri, etc.).

Ca atare, organizația dvs. (nu Zitec) este responsabilă pentru îndeplinirea obligațiilor impuse operatorilor de date cu caracter personal prin legislația aplicabilă (de exemplu, notificarea la autoritatea competentă, măsurile tehnice și organizatorice interne pentru securitatea datelor prelucrate de organizația dvs., etc.). Zitec nu poate fi ținut responsabil pentru modul în care folosiți aceste date prin intermediul aplicației Regista.

Considerăm că dvs. sunteţi proprietarul propriilor date, iar păstrarea accesului la datele respective este un lucru important.

 

Dezactivarea contului de utilizator

La încetarea din orice motiv a licenței anuale pe care ați achiziționat-o, Zitec va dezactiva conturile de utilizator și nu veți mai putea folosi aplicația Regista (cu excepția cazului în care ați reînnoit licența în condițiile aplicabile la momentul reînnoirii).

Zitec își rezervă dreptul de a vă suspenda sau dezactiva conturile de utilizator: (a) dacă încălcați aceste Condiții, (b) dacă legislația aplicabilă sau autoritățile sau instanțele competente ne solicită/impun acest lucru sau (c) dacă decidem să retragem aplicația Regista de pe piață la sfârșitul perioadei de licențiere. Zitec nu poate fi ținut răspunzător față de organizația dvs. pentru aceste decizii.

 

Răspundere

Ca orice alt tip de aplicație SaaS găzduită în cloud, este posibil ca aplicația Regista să nu fie tot timpul funcțională la parametri maximi. Chiar dacă nu putem garanta ca va funcționa mereu neîntrerupt sau fără erori, ne dăm silința să o îmbunătățim și să remediem eventualele defecțiuni tehnice într-un termen rezonabil.

Zitec nu își asumă răspunderea pentru disfuncționalități tehnice sau alte evenimente imprevizibile ce nu țin de controlul nostru sau pentru situații care nu sunt cauzate din vina noastră și care ne pot împiedica să oferim acces la aplicația Regista (de exemplu, pentru cazuri de forța majoră sau caz fortuit).

În limita maximă permisă de lege, Zitec (și niciun director, administrator, asociat, angajat sau colaborator al Zitec) nu va fi ținut răspunzător pentru prejudicii indirecte privind folosirea aplicației Regista de către beneficiarul licenței (inclusiv dar fără a se limita la pierderi, distrugeri sau furturi de date, prelucrarea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal ale indivizilor de către utilizatorii aplicației și beneficiarii licenței, beneficiu nerealizat, etc.). În orice situație, răspunderea totală a Zitec în legătură cu aceste Condiții și cu folosirea aplicației Regista nu va depăși suma pe care distribuitorul autorizat Regista (cel cu care ați încheiat contractul de licențiere) a plătit-o către Zitec pentru licența dumneavoastră anuală. Această limitare se aplică inclusiv directorilor, administratorilor, asociaților, angajaților și colaboratorilor Zitec.

Zitec şi distribuitorii săi nu vor fi în niciun caz responsabili pentru nicio pierdere sau pagubă care nu poate fi prevăzută în mod rezonabil.

Prin acceptarea acestor Condiții, acceptați în mod expres faptul că pentru orice alte despăgubiri vă veți adresa strict și direct distribuitorului cu care ați încheiat contractul de licențiere Regista.

Prezenţii Termeni şi condiţii reglementează relaţia dintre Zitec şi dvs. Aceştia nu creează niciun fel de drepturi pentru terţi beneficiari.

Organizația dvs. este răspunzătoare pentru modul în care angajații săi autorizați folosesc licența anuală și aplicația Regista (implicit și pentru orice încălcări ale acestor Condiții).

 

Alte informații utile

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări, noi funcționalități tehnice sau noi module aplicației Regista – oricând, la alegerea Zitec. De asemenea, putem suspenda Site-ul și platforma https://portal.regista.ro/ pentru mentenanță sau din alte motive tehnice, fără a fi ținuți răspunzători față de dvs. pentru eventuale prejudicii cauzate de aceste măsuri. Aceste operațiuni vor fi programate – pe cât posibil – în afara orelor normale de program pentru a nu vă afecta activitatea și vor fi anunțate în prealabil.

La alegerea sa, Zitec poate ceda oricare drept sau obligație privind aplicația Regista – fie în contextul unei achiziții, vânzări de business sau active sau al oricărui alt tip de tranzacții privind aplicația Regista.

Aceste Condiții sunt supuse legislației din României. Orice dispută privind aceste Condiții și/sau folosirea aplicației Regista va fi soluționată de instanța competentă de la sediul Zitec.

 

Acordul dvs.

Așa cum prevede și contractul prin care ați dobândit licența anuală de utilizare ne-exclusivă, trebuie să folosiți aplicația Regista doar conform acestor Condiții.

Vă rugăm să le citiți cu atenție! Folosirea aplicației Regista implică acceptarea expresă și integrală a acestor Condiții (și, în special, a clauzelor privind dezactivarea contului de utilizator și răspunderea Zitec).

 

Back To Top