Regulamentul de stingere a obligațiilor de plată

Contribuabilii care au mai multe datorii fiscale, dar care nu achită o sumă suficientă pentru a le acoperi pe toate, trebuie să știe că există o ordine legală de stingere a acestora. De asemenea, odată achitate datoriile, în acest fel, contribuabilii pot să ceară o înștiințare cu privire la ordinea acoperirii obligațiilor fiscale.

Ordinea stingerii obligațiilor fiscale este reglementată de art. 165, alin. 2 din noul Cod de procedură fiscală conform căruia se sting cu prioritate amenzile contravenționale. Așadar, impozitele locale datorate se pot achita doar după plata amenzilor.

 

Extras din Codul de procedură fiscală privind ordinea stingerii obligațiilor fiscale:

(1) Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligații fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate obligațiile, atunci se stinge obligația fiscală pe care o indică debitorul, potrivit legii, sau care este distribuită potrivit prevederilor art. 163, dupa caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:

  1. a) toate obligațiile fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi obligațiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;
  2. b) obligațiile cu scadențe viitoare, la solicitarea debitorului;

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală. Aceste prevederi nu se aplica în cazul plății taxelor astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 36.

 

De exemplu, dacă un contribuabil are de plată o amendă și 2 creanțe de tip impozit pe mașină și impozit pentru teren, toate însumează suma de 500 lei din care amenda 250 lei, iar impozitul pe mașina 100 lei și cel pe teren 150 lei. Exista 2 cazuri posibile în care pot fi achitate obligațiile de plată:

  1. Contribuabilul poate plăti doar suma de 400 lei: 250 lei amenda și 150 lei impozitul pe teren. Astfel, va rămâne cu o restanță de 100 lei.
  2. Contribuabilul poate plăti doar suma de 350 lei: 250 lei amenda și 100 lei impozitul pe mașină.Astfel, va rămâne cu o restanță de 150 lei.

În concluzie, pentru taxele locale mai întâi se achită amenzile pentru ca mai apoi să se achite impozitele datorate.

Back To Top