Regista, aplicație software protejată legal. Ce înseamnă certificatele ORDA și OSIM?

În ultimii ani, în România s-a înregistrat o creștere a interesului în ceea ce privește utilizarea sistemelor tehnologice. Din acest motiv, drepturile de autor pentru programe software au devenit esențiale.

Aplicația Regista a trecut printr-o serie de proceduri de înregistrare în Registrul Național al Programelor pentru Calculator. Iar pentru că valoarea unui brand nu este dată doar de calitatea acestuia, ci și de protejarea identității – denumire și logo, Regista a fost înregistrată la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci).

Ce înseamnă certificatul ORDA?

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) este un organ de specialitate al administrației publice centrale din România. ORDA se află în subordinea Guvernului și este o autoritate unică de reglementare, evidență prin registre naționale, supraveghere, autorizare, arbitraj și constatare tehnico-științifică în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe. 

La nivel național, există un cadru legislativ complex în ceea ce privește proprietatea intelectuală. Acesta cuprinde toate domeniile proprietăţii intelectuale, care respectă tratatele și convenţiile în domeniu. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a creat Registrul Național al Programelor pentru Calculator, cu scopul de a gestiona mai ușor drepturile de autor pentru programe software. Acesta este menit să protejeze dezvoltarea programelor informatice și să combată pirateria. 

Potrivit Ordonanței de Guvern 25/2006, republicată, modificată și completată de Ordonanța de Urgență a Guvernului 43/2010, persoanele fizice autorizate și societățile comerciale care dezvoltă, importă, distribuie sau închiriază programe informatice în țară trebuie să se înscrie sau să se înregistreze în Registrul Național al Programelor pentru Calculator, iar abia apoi să își desfășoare activitatea. 

În urma înregistrării, aplicația Regista a primit un certificat specific producătorilor de programe software. Prin acest certificat, ORDA își propune să promoveze protecția și utilizarea eficace a drepturilor de autor și a drepturilor conexe din țară. Potrivit art.36 alin 5 din Ordonanță, certificatul are o valabilitate de un an de la data emiterii. 

Ce înseamnă certificatul OSIM?

Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este un organ de specialitate al administrației publice centrale. Instituția se află în subordinea Guvernului și funcționează sub coordonarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.

OSIM este unica autoritate din România care acordă protecția proprietății industriale, care susține inovația, competitivitatea și profitabilitatea ca factori de creștere economică, în conformitate cu legislația națională în domeniu și cu prevederile convențiilor și tratatelor internaționale la care țara noastră este parte.

Aplicația Regista a fost înregistrată la OSIM, organ abilitat, prin legi organice, să acorde titluri de protecţie în domeniul proprietăţii, valabile la nivel național. 

Deși în România pașii care trebuie parcurși pentru înregistrarea unei mărci sunt destul de simpli, aceștia necesită multă meticulozitate la pregatirea documentației cerute de OSIM.

În concluzie, cele două certificate oferă o garanție a faptului că suntem o companie cu produse înregistrate. ORDA este o reglementare care are scopul de a gestiona mai ușor drepturile de autor pentru programe software, în timp ce înregistrarea la OSIM ne asigură protecție la nivelul brandului. 

Back To Top