Ghid de achiziții software pentru instituțiile publice

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) a realizat, la inițiativa Guvernului României, un ghid care are scopul de a-i ajuta pe toți cei implicați în procesul de achiziție a soluțiilor software, cu direcții referitoare la  redactarea documentației tehnice de atribuire.

Ghidul se adresează instituțiilor publice și private din România, iar recomandările pot fi aplicate atât în cazul achizițiilor de soluții software personalizate, cât și pentru achiziția de produse software deja existente. Prin intermediul ghidului, ANIS își propune să ilustreze, într-un limbaj nontehnic, o structură a caietului de sarcini și recomandări privind realizarea acestuia. 

Recomandări pentru caietul de sarcini

Acesta trebuie redactat ținând cont de anumite aspecte, care pot fi însă modificate în funcție de necesitățile fiecărui beneficiar. 

1.Descrierea instituției și a activității 

Din acest capitol, furnizorii de software vor avea posibilitatea de a vă înțelege cu exactitate domeniul de activitate. 

2. Problemele și nevoile curente 

Este esențial să descrieți în detaliu problemele cu care se confruntă instituția în care activați și care au condus la necesitatea implementării unei soluții software.

3. Scopul și obiectivele proiectului 

Stabilirea unor obiective clare! În Ghidul ANIS, veți afla principiile de care trebuie să țineți cont în această etapă.

4. Rolurile utilizatorilor 

Pentru optimizarea serviciilor, trebuie stabilite rolurile utilizatorilor care vor folosi sistemul. Mai mult, pentru fiecare rol, trebuie decise responsabilitățile în cadrul sistemului și al instituției. 

5. Cerințe funcționale 

Descrieți facilitățile sau funcțiile pe care sistemul trebuie să le realizeze. Ghidul vă va îndruma în identificarea nevoilor concrete, dar și în clasificarea corectă a acestora.

Pentru mai multe recomandări referitoare la redactarea caietului de sarcini, consultați Ghidul ANIS.

Criterii de atribuire

În ghidul realizat de ANIS, este abordată numai problematica criteriilor de atribuire. Iată ce mai trebuie să luați în considerare:

  • Cadrul legislativ 
  • Metodologie de evaluare 
  • Stabilirea criteriilor de evaluare 
  • Criteriile de preț și cost 
  • Punctarea ofertelor în funcție de cost sau preț 
  • Criterii tehnice 

În concluzie, informațiile furnizate în ghidul realizat de ANIS sunt menite să acopere o serie de recomandări practice pentru elaborarea caietului de sarcini, în cazul achiziționării soluțiilor software. De asemenea, este explicat și cadrul legal aplicabil. Este important să țineți cont și de necesitatea formulării cât mai clare a cerințelor și să evitați cerințele vagi sau opționale. 

Consultați ghidul complet al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), pentru a afla mai multe detalii despre achizițiile software pentru instituțiile publice!

 

Back To Top